čárky před spojkami

Služby

Benefity

Šité na mieru

Referencie

čárky před spojkami

I. Psaní čárky v souvětí

O psaní čárky před ani – ani nebo při vícenásobném užití spojky ani viz samostatný výklad v sekci Psaní čárky před spojkami a, i, ani.. Je-li doplněk rozvit jen málo, čárku zpravidla nepíšeme.
fikus.omska.cz/~kucerad/documents/teorie_carky_psani_carek.pdf

Jak zvítězit nad psaním čárek? - 2012 - květen - blog...

Je však velká škoda, když chybují i ti (skoro) nejlepší. . Pokud jde tedy o poměr slučovací, nepíše se čárka před spojkami „a“, „a pak“, „a potom“, „a protože“, „a také“, „a že“:
elsnerova.cz log/2012-05/jak-zvitezit-nad-psanim-carek.html

Pravidla psaní čárky - Kde čárku nepíšeme?

Kde se nepíše čárka?. Čárku nepíšeme, jsou li větné členy několikanásobné v poměru slučovacím a jsou spojeny spojkami a, ani, i, či, nebo, anebo Příklad:
diktatorek.cz/Scholasticus...Psani-carky/Psani-carky-kde-carku-nepiseme...

Čárka před spojkami nebo, anebo, či

čárky v češtině — interpunkce — čárka před spojkami nebo, anebo, či . 1.3.2 Vztah mezi více možnostmi (výčet) — čárku nepíšeme!
korekturacestiny.cz/pavel-tahovsky-bloguje/carka-pred-spojkami-nebo...

Čárka (interpunkce) – Wikipedie

Pravidla používání čárky se v jednotlivých jazycích různou měrou liší.. Před těmito spojkami může čárka stát také tehdy, odděluje-li předchozí vloženou větu.
cs.wikipedia.org/wiki/Čárka_(interpunkce)

Internetová jazyková příručka

Jiný dotaz z Vaší internetové adresy je ještě vyhodnocován. Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech. Veškeré informace prezentované na tomto serveru.
prirucka.ujc.cas.cz/?id=154

Psaní čárek ve větách | O češtině.cz - korektury textu

Doplňování čárek V Čárky ve větách jednoduchých i v souvětí IV Psaní čárek v článku III Správné psaní čárek II. Podle PČP nepíšeme před spojkou jak čárku tehdy, jestliže za ní chybí přísudek.
ocestine.cz/testy/interpunkce-carky-v-souveti...psani-carek-ve...

Probémová gramatika - 4...Čárka před spojkou ,,A...

Stejný případ, tedy nepsaní čárky, jsou i používané zkratky jako „atd.“, „apod.“ atd. . Stručné shrnutí: Poměr slučovací = NE čárka před „a“, poměr odporovací, stupňovací, vysvětlující, důsledkový = ANO čárka před „a“
referatyzababku.cz/clanek...cast--carka-pred-spojkou-a'/72

Český jazyk

Před spojkami A, I, ANI, NEBO, ANEBO se v poměru slučovacím nepíší čárky. Před všemi ostatními spojovacími výrazy a před těmito spojkami v jakémkoliv jiném poměru než slučovacím se čárka píše.
pentcestina.ic.cz/index.php?sec=linginc=skolaobor=lingakce=ucyear=3...

O čárce před spojkou nebo

Systematická formulace pravidel pro kladení čárky před spojkou nebo je komplikována hned několika okolnostmi: a) spojka nebo má synonyma či a anebo; b) používá se jednak samotná, jednak ve spojení s dalšími výrazy (např. nebo.
ucjtk.ff.cuni.cz/system/files/lide/adam/Adam2008e.pdf