Expandující tumor

Služby

Benefity

Šité na mieru

Referencie

Expandující tumor

Využití kryochirurgie ve veterinární medicíně

Pracují na principu Joule-Thomsonova efektu prudkého ochlazení expandujících stlačených plynů (např. N2O: -80°C).
azvet.cz/veterina/pdf/vyuziti_kryochirurgie_ve_veterinarni_medicine.pdf

Co by měl klinik vědět o patologické anatomii GIST a NET?

šedého, homogenního lesklého parenchymu. Větší pNETy mohou být multinodulární, rozdělené vazivovými septy, expandující s úseky invaze.
spolecnostgist.cz/pdf/15.15_prednaska_Kren.pdf

Atlas patologie pro studenty medicíny

Tumory jater se dělí na benigní (ty jsou primární) a na maligní. Maligní tumory jater jsou nejčastěji metastatického původu (sekundární), maligní primární tumory.
atlases.muni.cz/atlases/stud/atl_cz/mainjatrajattum.html

Snímek 1

Expandující léze v cerebelu vedou k obstrukci akveduktu a způsobují hydrocefalus se závažnými tlakovými bolestmi zvracením a edémem papily.
med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/Motorika2007.ppt

Cystické nemoci ledvin – KulanWiki

vícečetně expandující cysty obou ledvin, které nakonec zničí parenchym mezi cystami. útlak expandujících cyst vede k ischemické atrofii zbytku ledvin
kulan.cz/Cystické_nemoci_ledvin

neu_02_10_sk.indd

Primární CNS lymfom tvoří 1–2 % všech primárních mozkových tumorů. Na rozdíl od lymfomů, které vznikají v nodální lymfatické tkáni,. Incidence tohoto tumoru
solen.sk/index.php?page=pdf_viewpdf_id=4375magazine_id=3

2005, svazek 45, č. 1 — NLK - National Medical Library, Prague...

Analýza imunoglobulinů s těžkými řetězci B buněk nemocných s Ks ukazuje, že B buňky expandující z intrahepatálních nakupení jsou nejčastěji oligo- nebo.
nlk.cz/publikace-nlk/referatove-vybery/revmatologie/2005/2005-svazek-45-c.-1

Medicabáze.cz - váš online lékařský slovník - Detail hesla

Manifestace objemných hypofyzárních tumorů je obdobná u mužů i žen – nádor může působit bolesti hlavy, poruchy zorného pole při útlaku optických nervů.
medicabaze.cz/index.php?sec=term_detailcategId=11cname...

Chronická ileofemorální žilní okluze - ZDN

. tumory do žil prorůstají a šíří se jimi proximálně (Grawitzův nádor). Nejčastěji se tak projevují expandující tumory jako karcinom uteru, ovaria, střeva, rekta.
zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/chronicka-ileofemoralni-zilni...

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Tumor významně expandující do kanálu páteřního, či oblasti neuroforamin vyvolá radikulární nebo myelopatické příznaky.
achot.cz/detail.php?stat=314